DNSAP – Dansk Nationalsocialistisk Arbejderparti.

DNSAP – Dansk Nationalsocialistisk Arbejderparti blev stiftet den 16. november 1930.
Dets første partileder var ritmester Cay L. Lembcke, der i 1933 blev afløst af læge Fritz Clausen.

Del denne side.

Partiet var en efterligning af det tyske naziparti NSDAP, og nærede en stor beundring for Hitler. Hovedprogrampunktet var stort set det samme som det tyske altså en udslettelse af jøderne.

I 1939 blev DNSAP for første gang stemt ind i folketinget med omkring 31.000 stemmer eller 1.8 % (3 mandater). Ved valget i 1943 steg antallet af stemmer til omkring. 43.000 eller 2,1 % (3 mandater), men parlamentarisk fik det aldrig noget at sige. Det havde en tæt kontakt til de tyske myndigheder som støtter dem økonomisk, men til gengæld ikke ville hjælpe dem til magten, selvom tanken om et kup flere gange var på tale.

I slutningen af 1940 blev spørgsmålet om en nazistisk magtovertagelse i Danmark rejst af den tyske gesandt i Danmark, von Renthe-Fink men spørgsmålet blev udskudt til den ventede tyske sejr. Efter den meget ringe tilslutning i 1943 faldt spørgsmålet dog helt bort.

DNSAP stod for hvervningen af frivillige til SS samt Frikorps Danmark, og drev en udstrakt efterretningsvirksomhed for tyskerne.

Foruden DNSAP fandtes der en række andre nazistiske små partier – bl.a. National Socialistisk Arbejder Parti (NSAP) og Dansk Socialistisk Parti . Fælles for dem var, at de ikke fandt en ret stor tilslutning og var i stærk opposition til DNSAP.

DNSAP blev nedlagt den 8. maj 1945.

DNSAP - Dansk Nationalsocialistisk Arbejderparti

DNSAP’s partimærke.

Dansk nazipartis symbol med hvidt hagekors på rød baggrund, i modsætning til det tyske som havde sort hagekors på hvid baggrund.