Forkortelser, hvad betyder de?

Har du gået og tænkt over, hvad de forskellige forkortelser f.eks. SS, TENO, NSDAP, DAF betyder ? Du kan finde svaret her.

Opdateret: 08.05.2020

Antal forkortelser: 84

ABDA (Australian British Dutch American). 
Fælles kommando for de allierede i Singapore.

AMPA (Amagers Partisaner).
Var en dansk modstandsgruppe, som udsprang af BOPA. Omkring befrielsen var der 2.300 modstandsfolk på Amager. Ved befrielsen tager gruppen navnet Amager Partisaner i brug.

ATA (Air Transport Auxiliary)

AV (Amerikadeutscher Volksbund)
Tysk-Amerikansk Pro-nazi organisation som blev stiftet i 1936 og ledet af Fritz Julius Kuhn. Organisationen blev opløse i 1941.

BBC (British Broadcoasting Corporation).

BDM (Bund Deutscher Madel).

BOPA (Borgerlige Partisaner). Dansk modstandsgruppe som i starten hed KOPA.

BSN (Befehlshaber der Sicherung der Nordsee).

BSO (Befehlshaber der Sicherung der Ostsee).

CB (Civil Beredskab). CB-Brand, CB-Sanitet, CB-Teknisk Tjeneste og CB-Gastjeneste.

CK (Centralkomiteen).

COSSAC (Chief Of Staff to the Supreme Allied Commander).

DAF (Deutsche Arbeitsfront). Tysk arbejdstjeneste.

DAK (Deutsches Afrikakorps).

DAW (Deutsche Ausrüstungs Werke).

DDAC (Der Deutsche Automobil-Club) Tysk bilklub.

DJ (Deutsches Jungvolk).

DKB (Danske Kvinders Beredskab).

DKP (Dansk Kommunistiske Parti).

DNSAP (Dansk Nationalsocialistisk Arbejderparti). Dansk naziparti. Formand Fritz Clausen.

DNSFG (Danmarks National-Socialistiske Faggrupper).

DPT (Dansk Pressetjeneste).

DSO (Den Sjællanske Organisation).

DTB (Deutschen Turnerbund). Tysk gymnastik union.

FAD (Freiwilligen Arbeitsdienst).

FAK (Frontaufklärungskommandos).

FAT (Frontaufklärungstruppen).

FFI (Forces Françaises de l‘Intérieu). Fransk modstandsgruppe.

FUBAR (Fucked Up Beyond All Recognition).

FoNG (Friends of New Germany).
Var en tysk-amerikansk pro- nazistisk organisation. Se også under AV

GESTAPO (Geheime Staatspolizei). Tysk efterretnings politi.

HIPO (Hilfspolizei). Hjælpepoliti.

HJ (Hitlerjugend). En paramilitær ungdomsorganisation for drenge.

JV (Jungvolk). Fællesbetegnelsen for de tyske ungdomsorganisationer.

KOPA (Kommunistiske Partisaner). Dansk modstandsgruppe som senere skiftede navn til BOPA.

KRIPO (Kriminalpolizei). Tysk kriminalpoliti.

KZ (Konzentrationslager). En lejr til samling af større grupper uden rettergang.

LAB (Landsforeningen til Arbejdsløshedens Bekæmpelse). LAB organiserede arbejde til de arbejdsløse, som kunne tjene en dagløn ved at, samlede affald til genanvendelse, da der var brug for materialer til nye produkter.

MOK OST (Marinoberekommando der Ostsee).

NADA (National American Denmark Association).

NAAFI (Navy Army and Air Force Institutes).

NAZI (Nationalsozialismus).

NDH (Nezavisna Država Hrvatska). Den Uafhængige Stat Kroatien: Tysk allierede.

NKVD (Narodnyj Komissariat vnutrennich del).

NSAP (National Socialistisk Arbejder Parti). Et andet dansk naziparti.

NSLB (Nationalsozialistischer Lehrerbund).

NSBO (Nationalsozialistische Betriebszellenorganisatio).

NSDAP (Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei). Tysk naziparti.

NSDMB (Nationalsozialisticher Deutscher Marinebund).

NSFK (Nationalsozialistische Fliegerkorps).

NSKOV (Nationalsozialistische Kriegsopferversorgung).

NSKK (Nationalsozialistisches Kraftfahrkorps).

NSU (Nationalsocialistisk Ungdom)

OT (Org Todt).

OCI (The Office of Coordination of Inforamtion).

OKM (Oberkommando der Marine).

OKW (Oberkommando der Wehrmacht).

ORPO (Ordnungspolizei).

OSS (Office of Strategic Service).

PID (Political Intelligence Dept).

POW (Prisoner of war). Krigsfange.

PWE (Political Warfare Executive).

RAD (Reichsarbeitsdienst).

RAF (Royal Air Force). Engelsk flyvevåben.

RLB (Reichs Luftschutz Bund).

RSD (Reichssicherheitsdienst).

RSHA (Reichssicherheitshauptamt).

SA (Sturmabteilung).

SD (Sicherheitsdienst).

SHAEF (Supreme Headquarters Allid Expeditionary Forces).

SIPO (Sicherheitspolizei).

SIS (Secret Intelligence Service) SIS er også kendt som MI6.

SNAFU (Situation Normal, All Fucked Up)

SOE (Special Operations Executive). Hemmelig britisk militær organisation.

SS (Schutzstaffel).

TENO (Technische Nothilfe).

UNRRA (United Nations Relif and Rehabilitation Administration) Hjælpr- og genopbygningsadministration.

USAAF (United States Army Air Forces). Amerikansk flyvevåben.

UTP (Upper Thames Patrol)

WAAF (Women’s Auxiliary Air Force).

WH (Wehrmacht). Tysklands almindelige forsvar.

WHW (Winterhilfswerk).

WW2 (World War 2). Oversat fra engelsk; 2. verdenskrig

2VK (2. Verdenskrig).