Her kan du se, hvad Forkortelser som SS, SØE, NSDAP, HJ, RAF betyder som blev brugt i forbindelsen med anden verdenskrig.

Opdateret: 09.07.2024

Antal forkortelser: 91

Klik på et bogstav.

AV (Amerikadeutscher Volksbund)
Tysk-Amerikansk Pro-nazi organisation som blev stiftet i 1936 og ledet af Fritz Julius Kuhn. Organisationen blev opløse i 1941.

ATA (Air Transport Auxiliary)
Air Transport Auxiliary var en britisk civil organisation oprettet i begyndelsen af ​​Anden Verdenskrig med hovedkvarter på White Waltham Airfield i Berkshire.

ABDA (Australian British Dutch American).
Fælles kommando for de allierede i Singapore.

AMPA (Amagers Partisaner).
Var en dansk modstandsgruppe, som udsprang af BOPA. Omkring befrielsen var der 2.300 modstandsfolk på Amager. Ved befrielsen tager gruppen navnet Amager Partisaner i brug.

ASDIC (Anti-Submarine Detection Investigation Committee)
Et apparat til lokalisering af ubåde ved måling af retning til og tidsforløb for et af ubåden reflekteret lydsignal.

BBC (British Broadcoasting Corporation).

BDM (Bund Deutscher Madel).
Bund Deutscher Mädel var en nazistisk masseorganisation for piger mellem 14 og 18 år i Nazi-Tyskland. Organisationen var bygget op efter et militært mønster med uniformering og gradinddeling af medlemmerne, men uden våbentræning. Den var aktiv fra 1930 til Tysklands nederlag ved 2. verdenskrig i 1945

BOPA (Borgerlige Partisaner).
Dansk modstandsgruppe som i starten hed KOPA.

BSN (Befehlshaber der Sicherung der Nordsee).

BSO (Befehlshaber der Sicherung der Ostsee).

CB (Civil Beredskab).
CB-Brand, CB-Sanitet, CB-Teknisk Tjeneste og CB-Gastjeneste.

CK (Centralkomiteen).

COSSAC (Chief Of Staff to the Supreme Allied Commander).

DJ (Deutsches Jungvolk).
Das deutsche Jungvolk eller Deutsche Jungvolk, DJ, var en del af den tyske nazistiske ungdomsorganissation Hitlerjugend, som eksisterede i Tyskland fra 1924 til 1945. Mens det egentlige Hitlerjugend var for drenge mellem 14 og 18 år, var Deutsche Jungvolk for drenge fra 10 til 14 år.

DU (Dansk Ungdomssamvirke).

DAF (Deutsche Arbeitsfront).
Deutsche Arbeitsfront var et enhedsforbund af arbejdsgivere og lønmodtagere. DAF erstattede de hidtidige tyske fagforeninger og arbejdsgiverorganisationer.

DAK (Deutsches Afrikakorps).
Afrikakorpset var den oprindelige tyske styrke, som under 2. verdenskrig blev sendt til Afrika for, at hjælpe Italien i krigen mod Storbritannien under Felttoget i Nordafrika.

DAW (Deutsche Ausrüstungs Werke).

DDAC (Der Deutsche Automobil-Club)
Tysk bilklub.

DKB (Danske Kvinders Beredskab).
I 1939 blev det frivillige Danske Kvinders Beredskab oprettet (DKB) på initiativ af Indenrigsministeriet. Det havde til formål at varetage en evakuering af den danske befolkning, hvis landet skulle blive udsat for et bombardement. Den eneste forudsætning for at blive medlem var, at man var kvinde.

DKF (Kraft durch Freude).
KdF var en nazistisk fritidsorganisation som blev ledet af DAF

DKP (Dansk Kommunistiske Parti).
Danmarks Kommunistiske Parti blev stiftet på en konference i Fredericia af tre udbrydergrupper fra Socialdemokratiet den 9. november 1919 under navnet Danmarks Venstresocialistiske Parti.

DNSAP (Dansk Nationalsocialistisk Arbejderparti).
Dansk naziparti. Formand Fritz Clausen.

DNSFG (Danmarks National-Socialistiske Faggrupper).

DPT (Dansk Pressetjeneste).

DsO (Den Sjællandske Organisation).

DTB (Deutschen Turnerbund).
Tysk gymnastik union.

FAD (Freiwilligen Arbeitsdienst).

FAK (Frontaufklärungskommandos).

FAT (Frontaufklärungstruppen).

FFI (Forces Françaises de l‘Intérieu).
Fransk modstandsgruppe.

FUBAR (Fucked Up Beyond All Recognition).

FoNG (Friends of New Germany).
Var en tysk-amerikansk pro- nazistisk organisation. Se også under AV

GESTAPO (Geheime Staatspolizei).
Tysk efterretnings politi.

HIPO (Hilfspolizei).
Hjælpepoliti.

HJ (Hitlerjugend).
En paramilitær ungdomsorganisation for drenge.

JV (Jungvolk).
Fællesbetegnelsen for de tyske ungdomsorganisationer.

KPD (Kommunistische Partei Deutschlands).
Tysk kommunist parti.

KOPA (Kommunistiske Partisaner).
Dansk modstandsgruppe som senere skiftede navn til BOPA.

KRIPO (Kriminalpolizei).
Tysk kriminalpoliti.

KZ (Konzentrationslager).
En lejr til samling af større grupper uden rettergang.

LAB (Landsforeningen til Arbejdsløshedens Bekæmpelse).
LAB organiserede arbejde til de arbejdsløse, som kunne tjene en dagløn ved at, samlede affald til genanvendelse, da der var brug for materialer til nye produkter.

MOK OST (Marinoberekommando der Ostsee).

NADA (National American Denmark Association).

NAAFI (Navy Army and Air Force Institutes).

NAZI (Nationalsozialismus).

NDH (Nezavisna Država Hrvatska).
Den Uafhængige Stat Kroatien: Tysk allierede.

NKVD (Narodnyj Komissariat vnutrennich del).

NSAP (National Socialistisk Arbejder Parti).
Et andet dansk naziparti.

NSLB (Nationalsozialistischer Lehrerbund).

NSBO (Nationalsozialistische Betriebszellenorganisatio).

NSDAP (Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei).
Tysk naziparti.

NSDMB (Nationalsozialisticher Deutscher Marinebund).

NSFK (Nationalsozialistische Fliegerkorps).

NSKOV (Nationalsozialistische Kriegsopferversorgung).

NSKK (Nationalsozialistisches Kraftfahrkorps).

NSU (Nationalsocialistisk Ungdom)

OT (Org Todt).

OCI (The Office of Coordination of Inforamtion).

OKM (Oberkommando der Marine).

OKW (Oberkommando der Wehrmacht).

ORPO (Ordnungspolizei).

OSS (Office of Strategic Service).

PID (Political Intelligence Dept).

POW (Prisoner of war). Krigsfange.

PUF (Præsternes uofficielle forening).
Blev stifter 31. august 1943. Den udsendte illegale meddelelser meget hurtigt til andre præster om bl.a. jødeforfølgelse, politiets fjernelse, og Kaj Munks død.

PWE (Political Warfare Executive).

RAD (Reichsarbeitsdienst).

RAF (Royal Air Force).
Engelsk flyvevåben.

RAAF – (Royal Australian Air Force).
Australsk flyvevåben.

RCAF – (Royal Canadian Air Force)

RLB (Reichs Luftschutz Bund).

RSD (Reichssicherheitsdienst).

RSHA (Reichssicherheitshauptamt).

SA (Sturmabteilung).

SD (Sicherheitsdienst).

SHAEF (Supreme Headquarters Allid Expeditionary Forces).

SIPO (Sicherheitspolizei).

SIS (Secret Intelligence Service)
SIS er også kendt som MI6.

SNAFU (Situation Normal, All Fucked Up)

SOE (Special Operations Executive).
Hemmelig britisk militær organisation.

SS (Schutzstaffel).

TENO (Technische Nothilfe).
Technische Nothilfe (forkortet også også TN) var en frivillig teknisk beredskabsorganisation i Tyskland, grundlagt umiddelbart efter Første Verdenskrig.

UNRRA (United Nations Relif and Rehabilitation Administration)
Hjælpr- og genopbygningsadministration.

USAAF (United States Army Air Forces).
Amerikansk flyvevåben.

UTP (Upper Thames Patrol)

WAAF (Women’s Auxiliary Air Force).

WH (Wehrmacht).
Tysklands almindelige forsvar.

WHW (Winterhilfswerk).

WW2 (World War 2).
Oversat fra engelsk; 2. verdenskrig

2VK (2. Verdenskrig).