Efter første verdenskrig steg arbejdsløsheden og da 2. verdenskrig brød ud blev det ikke bedre efter rationeringen blev indført og blokaden af import. 

Del denne side.

Gennem 30’erne havde arbejdsløsheden været stor herhjemme, omtrent hver tredje arbejder havde været uden arbejde i de værste måneder i vinteren i 1939. Da foråret 1940 skulle have bragt lysning i dette forhold kom besættelsen, og den ændrede råvare- og brændstofsituation viste sig hurtigt følelig for en lang række virksomheder. Hertil kom mørklægningen, der f.eks. reducerede arbejdstiderne på skibsværfterne.

For at bekæmpe arbejdsløsheden indførtes der en arbejdsfordelingsordning, der rationerede arbejdet i en række fag. Godtgørelsen til arbejdere, hvis arbejdstid blev nedsat, dækkedes gennem bidrag fra samtlige lønmodtagere, og ved tilskud fra staten. Arbejdsfordelingen ramte f.eks. i september 1940 ca. 79,000 arbejdere. Senere gik tallet noget ned, fordi situationen skabte nye beskæftigelsesmuligheder. En del danske arbejdere fandt således arbejde i Tyskland og Norge, andre i tørvemoser og brunkulslejer. Offentlige og private arbejdere med offentlig støtte kom til at beskæftige mange flere end i 30’erne, og endelig medførte den såkaldte “denationalisering” en meget større efterspørgsel på arbejdskraft.

Senere under besættelsen, da de store tyske anlæg af befæstninger, flyvepladser etc. rigtigt kom i gang, kom der heraf et nyt behov for arbejdskraft. Arbejdsløsheden blev derfor – groft taget – et delende problem under besættelsen. Dette kunne naturligvis ikke forudses, og i efteråret 1940, da situationen så mest truede ud, udarbejdede regeringen et kompleks af beskæftigelseslove, der vedtoges af regeringen. De omfattede grundforbedringer, landvindingsarbejder, lån og tilskud til byggearbejder på landet til blandt andet beboelses- og avlsbygninger, arbejderboliger, ensilagebeholdere samt tilskud til støtte til istandsættelser, varmeisolering el.lign. af byejendomme. Der oprettedes en beskæftigelsesfond til at finansiere beskæftigelseslovgivningen. Det varede dog lidt, inden virkningen af disse foranstaltninger rigtig slog igennem, og da kom de altså til at virke sammen med de foran nævnte faktorer af anden art.