Hvidstengruppen – Modtagergruppe

Del denne side.

Hvidstengruppen var en dansk modstandsgruppe, der under besættelsen var beskæftiget med at modtage våben, ammunition, og sprængstof nedkastet fra engelske fly. Gruppen var centreret om Hvidsten Kro og kroejer Marius Fiil, der var gået ind i arbejdet på opfordring af godsejer Flemming Juncker.

Modtagearbejdet foregik ved, at der kom en kode fra den engelske radiostation BBC: “Husk at lytte” eller “Lyt igen”. Det betød, at der ville komme en eller flere engelske bombefly over området samme aften, og modtagegruppen skulle være parat. Den første aktion foregik natten mellem den 11. og 12. marts 1943 på Trinderup Hede øst for Mariager, hvor der blev nedkastet 12-14 containere.

Næste dag ankom lægen Thorup Petersen på kroen og blev inviteret på flæskeæggekage af kroejer Marius Fiil, og mens de sad der, kom Ole Geisler ind i skænkestuen. Ole Geisler havde til opgave at samle trådene omkring modstandsarbejdet i hele Jylland.

Han henvendte sig til Marius Fiils gæst og spurgte, om det da ikke var doktoren? Da Thorup Petersen bekræftede det, sagde Ole Geisler: “Jamen så har jeg en hilsen til Dem fra Elias”, som var kodeordet om, at der natten før var nedkastet våben og sprængstoffer ved Mariager til modstandsbevægelsen i Jylland. Marius Fiil blev nu sat ind i tingene og indvilligede i at deltage i modtagearbejdet. Samme aften kørte Marius i sin hestevogn til Trinderup Hede for, at hente våben og sprængstoffer, som han kørte til sin genbos gård, hvor det hele blev lagt over i Thorup Petersens bil og derefter kørt til Randers, hvor det blev lagt i et hemmeligt depot til senere brug.

Modtagepladsen:

For at finde en egnet modtageplads tættere på Hvidsten Kro blev kortene over lokalområdet gransket, og gruppen valgte et område på Allestrupgård, hvor der var et mosehul, der var velegnet til at skjule de tomme containerne. Modtagepladsen blev kaldt Mustard Point og blev af englænderne betegnet som en af de bedste modtagepladser i Danmark.

Kodeordet:

Når kode-signalet lød fra BBC kl. 18.15, vidste gruppen, at den skulle være parat til at modtage forsyninger omkring midnat. Når de engelske bombemaskiner kunne høres i det fjerne, blev der tændt fire signallamper – tre hvide og en rød, der lyste op i luften. Disse lamper angav vindretningen, så piloterne i flyene kunne tage højde for, hvor de skulle nedkaste containerne med faldskærme, så de ramte det rigtige sted. Hele gruppen skulle nu arbejde hurtigt med at få tømt containerne og få slettet sporene for Gestapo. Containerne blev tømt for indhold og transporteret til Hvidsten og derfra videre til fordeling i mindre depoter i Randers. Herfra blev de distribueret til sabotagegrupper i det meste af Jylland. Her blev sprængstoffet brugt til sabotage mod jernbaner, broer og fabrikker, der arbejdede for tyskerne.

Hvidstengruppen blev røbet og henrettet

Hvidstengruppen og flere andre modstandsgrupper, blandt andet Stoholm-gruppen blev røbet af danskeren Jacob Jensen, der via England var nedkastet faldskærmsmand. Den 13. december 1943 blev han sammen med 2 andre taget af Gestapo i Århus og tortureret til at fortælle, hvad han vidste. Gestapo skyggede kroen til den 11. marts 1944, hvor den tidligt om morgenen blev omringet, og hele gruppen blev arresteret af tyske soldater. Otte af dens medlemmer blev af den tyske krigsret dømt til døden den 26. juni og henrettet ved skydning i Ryvangen 29. juni 1944.

Henrettelserne blev årsag til udvidelsen af den københavnske strejkebølge, Folkestrejken 1944, til en egentlig generalstrejke.