Ringen – Med rødder i Frihedsrådet

Del denne side.

Ringen, dansk modstandsorganisation under besættelsen, gruppen var socialdemokratisk baseret, og blev oprettet den 31. oktober 1941 under navnet “Dansk Studiering”. Gruppen var et halvillegalt net af grupper; initiativtageren, bibliotekaren Jørgen Banke, forlod hurtigt organisationen, hvorpå Frode Jakobsen som den ledende kraft oprettede faglige kredse i København, mens enhederne i provinsen blev folketingskredsene.

Efter 29. august 1943 blev Ringen helt illegal. Den var i 1944 stærkt involveret i oprettelsen af militærgrupper, såkaldte ventegrupper, og i december 1943 indgik Ringen i den illegale hær- og flådeledelse, uden at det dog fik videre konsekvenser; en række illegale blade var også tilsluttet, ligesom sabotageorganisationen Holger Danske blev tilknyttet fra sommeren 1944.

Ringen var repræsenteret i Frihedsrådet fra oprettelsen den 16. september 1943. Politisk rekrutterede Ringen blandt socialdemokrater og fra det politiske spektrums midte, men fremstillede sig som upolitisk i modsætning til Kommunisterne og Dansk Samling. Holdningen til efterkrigspolitikken var genoprettelse af førkrigstidens politiske system samt udrensning.

  • Ved befrielsen fik gruppen væsentlig indflydelse på befrielsesregeringen.
  • Ringen havde 1000 medlemmer og eksisterede frem til 22. oktober 1945.
  • Frode Jakobsen var også med i Frihedsrådet.