Statens Civile Luftværn

Statens Civile Luftværn

Civilforsvarsstyrelsen var en dansk styrelse. Oprindelsen til styrelsen var Statens civile Luftværn, som blev etableret 1. januar 1939 ved folketingsbeslutning 1938 og ledet af cand. jur. Arthur Dahl. I 1941 blev Civilbeskyttelsestjenestens Udrykningskolonner oprettet under Statens civile Luftværn.

Go to Top