9. april Danmark besat af Tyskland

Del denne side.

Danmark, besat af Tyskland tirsdag den 9. april 1940 klokken 04.15 meddelte den tyske gesandt Cecil von Renthe-Fink den danske udenrigsminister P. Munch, at de tyske tropper i dette øjeblik overskred den danske grænse ved kruså, også kendt som Operation Weserübung, som var kodenavnet for den tyske besættelse af Danmark og Norge. Efter tyskernes besættelse af Danmark blev der med det samme beordret mørklægning i hele landet. Tysklands primære formål med at besætte Danmark var Aalborg Lufthavn. Lufthavnen skulle bruges som mellemlanding station i forbindelse med besættelsen af det strategisk vigtige Norge.

Klokken 05.30 landede de første tyske faldskærmstropper i Aalborg. Dette var verdens første faldskærms operationer, hvor man landsatte tropper på fremmede territorium. De tyske tropper, der besatte Danmark, bestod af omkring 43.000 mand. En egentlig modstand fandt kun sted i Sønderjylland foruden kortvarigt skyderi ved Amalienborg mellem tyske soldater og garden.

I Sønderjylland blev der dræbt 16 danskere og 23 blev såret. Samtidig med at det militære angreb fandt sted, fik den danske udenrigsminister P. Munch overrakt et ultimatum af den tyske gesandt Cecil von Renthe-Fink. Danmark skulle opgive al modstand mod de tyske tropper, og til gengæld ville dansk politisk uafhængighed og Danmarks territoriale integritet blive respekteret af Tyskland. Klokken 05.30 blev der holdt et hastemøde for regeringen på Amalienborg, og klokken 06.00 kapitulerede Danmark, men på grund af kommunikationsvanskeligheder modtog de sønderjyske soldater først ordren et par timer senere.

Der blev udsendt proklamationer til hele den danske befolkning fra Statsminister Stauning og Kong Christian X, der blev sendt en svarnote til den tyske regering, og kl. 21 samme aften holdt Stauning en tale for Rigsdagen. Regeringen blev endvidere udvidet med repræsentanter fra to af oppositionspartierne. Dette skulle dels modvirke en parlamentarisk krise, og dels skulle det være med til at berolige den danske befolkning. Den danske fredsbesættelse var indledt.