Danmarks Frihedsråd

Danmarks Frihedsråd blev dannet den 16. sep. 1943 af seks modstandsledere i en lejlighed på Nørrebrogade i København.

Del denne side.

Danmarks Frihedsråd var det nærmeste, Danmark kom til en alternativ regering under besættelsen.

Målet var at koordinere de forskellige modstandsgruppers arbejde mod den tyske besættelse. Rådet holdt normalt ugentlige møder på forskellige adresser i København, og det nedsatte en række underudvalg til at tage sig af områder som.

 • Våbenfordeling, der især vedrørte fordeling af de våben, som de allierede kastede ned til modstandsbevægelsen fra fly.
 • Den illegal presse.
 • Udarbejdelse af lovforslag til et retsopgør efter krigens afslutning.
 • Kontakt med politikerne.

Frihedsrådet opløstes i juli 1945, og erstattedes af Frihedsbevægelsens Samråd, som fungerede til oktober 1946. De seks mænd som startede Danmarks Frihedsråd var:

 • Mogens Fog.
 • Erling Foss.
 • Børge Houmann.
 • Frode Jakobsen.
 • Aage Schoch.
 • Jørgen Staffeldt.

Hertil kom faldskærmschefen Flemming B. Muus, der havde deltaget i indledende forhandlinger og på mødet optoges som repræsentant for de frie danske i udlandet.

 • Mogens Fog – Læge, medstifter af Frit Danmark.
 • Erling Foss – Civilingeniør.
 • Børge Houmann – DKP, forretningsfører for det kommunistiske Arbejderbladet.
 • Frode Jakobsen – Cand.mag., Ringen.
 • Aage Schoch – Chefredaktør ved Nationaltidende.
 • Arne Sørensen – Grundlægger af Dansk Samling.
 • Arne Noe-Nygaard – Professor i geologi, medlem september-december 1943.
 • Flemming B. Muus – Faldskærmschef, De Frie Danske, medlem fra september 1943.
 • Ole Chievitz – Læge, medlem fra marts 1944.
 • Hans Øllgaard – Biskop, medlem fra 1944.
 • C.A. Bodelsen – Professor i engelsk, medlem fra december 1944.
 • Alfred Jensen – DKP, kommunistisk folketingsmedlem, medlem fra januar 1945.
 • Ole Lippmann – Repræsentant for SOE, medlem fra 1945.
 • Niels Banke – Nationaløkonom, Dansk Samling, medlem fra 1945.
 • Erik Husfeldt – Læge, Ringen, medlem fra 1945.

De fem første deltog i det første møde, idet Arne Sørensen, som også var indbudt, ikke deltog af sikkerhedsmæssige grunde. Disse seks anses for at være de mest indflydelsesrige medlemmer af Frihedsrådet.

Repræsentation i udlandet.

 • Ebbe Munck, Stockholm.
 • Erling Foss, Sverige (fra begyndelsen af 1944).
 • John Christmas Møller, London.
 • Thomas Døssing, Moskva.