Frihedsfonden gav støtte til modstandsfolk og deres pårørende

Del denne side.

Frihedsfonden sørgede for erstatning og støtte modstandsfolk og deres pårørende efter krigen.

Frihedsfonden var en selvejende institution, og er stiftet af Frihedsrådet i 1945 som fungerede indtil 1996. Fonden var til støtte for dem, der havde lidt skade under frihedskampen, og til støtte for deres efterladte. Fra 1970 blev fondens midler suppleret med statsstøtte.

Ud over de direkte erstatninger uddelte de også hædersgaver samt bidrog til opførelsen af i alt ni 4. maj-kollegier landet over.

Efter Frihedsfondens nedlæggelse i 1996 viderefører Arbejdsskadestyrelsen alle de bestående arbejdsopgaver, og der indløber, så mange henvendelser fra besættelsestidens ofre, at behandlingen ligger på omkring fire-fem årsværk i Arbejdsskadestyrelsen.