Frøslevlejren

Del denne side.

Frøslevlejren var under besættelsen en dansk interneringslejr i Frøslev i Sønderjylland. Efter besættelsen hed lejren Fårhuslejren; hvor landssvigere og medlemmer af det tyske mindretal i Sønderjylland, der havde samarbejdet med besættelsesmagten, blev indsat. Senere blev det til Padborglejren hvor militæret havde kaserne. I dag hedder lejren igen Frøslevlejren som huser forskellige museer og en efterskole.

Under 2. verdenskrig

Da Danmark den 29. august 1943 brød med samarbejdspolitikken, indførte den tyske besættelsesmagt fængsel, deportation og dødsstraf for sabotage og anden illegal virksomhed. Forholdene i de nazistiske koncentrationslejre var i Danmark kun kendt i begrænset omfang, men deportationerne vakte forfærdelse i den danske befolkning.

I marts 1944 vedtog departemetchefstyret at opføre en interneringslejr i Danmark tæt ved grænsen til Tyskland for at forhindre deportationer til tyske kz-lejre. Men det lykkedes ikke, og tyskerne sendte i flere omgange danske fanger vidre til tyske kz-lejre med “himmelekspressen”.

Frøslevlejren blev taget i brug den 13. august 1944, og de første indsatte som ankom kom fra Horserødlejren.

Lejren havde dansk ledelse, og der var forholdsvis gode forhold hvad angik mad, behandling af sygdomme og arbejde, og mange har skånet for sult, sygdom og død i de tyske kz-lejre.

Ca. 12.000 danskere blev interneret i Frøslevlejren i de ni måneder, den var dansk interneringslejr. 1.600 frøslevfanger blev deporteret til kz-lejre i Tyskland. Af dem omkom ca. 220. Mod krigens slutning husede lejren omkring 5500 fanger, det største antal på en gang.

Kun en dansker blev dræbt under opholdet i lejren. Til minde om ham står i dag en mindesten mellem to af barakkerne. Det lykkedes 10-12 danskere at flygte fra lejren.

Den svenske grev Folke Bernadotte arbejdede for at få skandinaviske fanger ud af de tyske lejre. Samtidig blev der ført forhandlinger mellem det danske departementschefstyre, og tyskerne. Som resultat af begge tiltag blev mange skandinaviske kz-fanger hentet hjem fra Tyskland med “De hvide busser”. I marts og april 1945 blev 10.000 danske og norske fanger hjemført fra Tyskland. I en periode boede nogle af de hjemvendte kz-fanger i Frøslevlejren. Heriblandt var nogle af de 1.960 danske politifolk, der den 19. september 1944 var blevet arresteret, og deporteret til Tyskland.

Barak H8, Stue 5. i Frøslevlejren.

Tegning:

Her sen en tegning fra barak H8, Stue 5. i Frøslevlejren.

Frøslevlejrens Museum

Frøslevlejrens Museum informerer primært om Frøslevlejren 1944-45, da lejren husede Det tyske Sikkerhedspolitis fanger i Danmark samt om deportationerne af fanger til KZ-lejre i Tyskland.

Museet, som er en enhed under Nationalmuseet, ligger i lejrens fanger område, og udstillingen er placeret i Hoved-vagttårnet og den tidligere fange barak H4.

Frøslevlejren er en af Europas bedst bevarede tyske fangelejre fra anden verdenskrig, og fange området har i dag status som nationalt mindesmærke.