Her kan du se Besættelsens vigtigste DATA

De er opdelt efter årstal og dato Perioden går fra Danmarks besættelse den 9 april 1940 og frem til den 8 maj 1945.

1940

09.04. : Tyskland besætter Danmark klokken 04.20.
10.04. : En foreløbig samlingsregering dannes.
16.04. : Britiske tropper besætter Færøerne.
08.07. : Samlingsregeringen omdannes; Scavenius udenrigsminister.
06.08. : Den dansk-tyske forening stiftes.
26.09. : En million mennesker hylder Christian X på hans 70 års fødselsdag.
30.09. : Det danske Råd stiftes i London.
03.10. : Christmas Møller udtræder af regeringen.
31.10. : Professor Hal Koch formand for Dansk Ungdoms Samvirke.
17.11. : DNSAP‘s demonstrationsmarch til »Den lille Hornblæser«.
26.11. : Alsing Andersen afløser Hartvig Frisch som formand for den socialdemokratiske rigsdagsgruppe.

1941

10.01. : Chrimas Møller må udtræde af rigsdagen.
25.01. : Tre danske officerer idømmes henholdsvis 8 års, 14 års og livsvarigt fængsel for spionage.
05.02. : Under trussel om standsning af kulleveringer tiltvinger tyskerne sig 8 danske torpedobåde.
07.02. : Hans Hedetoft og H. C. Hansen må nedlægge deres tilledsposter i partiet (S).
20.02. : Regeringen tager afstand fra Det danske Råd i London.
09.04. : Overenskomst mellem Henrik Kauffmann og U.S.A. om forsvaret af Grøndland.
12.04. : Regeringen hjemkalder Kauffmann.
14.04. : Kauffmann nægter at efterkomme order.
15.04. : U.S.A. anerkender stadig Kaufmann.
16.04. : Regeringen afskediger Kaufmann.
14.05. : Redaktør Helweg-Larsen fratræder efter tysk krav ledelsen af Kristelig Dagblad.
20.05. : Den islanske regering meddeler, at Island ikke vil forny forbundsoverenskomsten med Danmark.
22.06. : Razzia mod medlemmer af Danmarks kommunistiske Parti.
05.07. : Forberedelser til oprettelse af Frikorps Danmark.
31.07. : Vilh. la Cour og Arne Sørensen idømmes fængselsstraf for udgivelse af en pjece.
22.08. : Kommunistloven vedtages.
26.09. : Kommunisterne udsender deres første illegale publikation.
17.11. : Den danmke gesandt i London bryder med regeringen.
25.11. : Danmark tiltræder antikominternpagten.

1942

02.01. : Kaufmann underskriver Atlanterhavsdeklarationen.
01.03. : Redaktør Aage Schock forlader efter tysk pres Nationaltidende.
20.03. : Regeringen afskediger grev Raventlowog hans stab i London.
09.04. : »Frit Danmark« udsender sit første nummer.
01.05. : Christmas Møller rejser via Sverig til England.
03.05. : Stauning dør; Vilh. Buhl bliver statsminister.
14.05. : Christmas Møller taler for første gang til Danmark over B.B.C.
13.06. : 7 skoleelever fra Churchill-klubben i Aalborg dømmes for sabotage.
06.09. : Christmas Møller holder sin sabotage-tale i B.B.C.
08.09. : 1000 medlemmer af Frisorps Danmark ankommer til København og giver anledning til uroligheder.
26.09. : Faldskærmsmanden Rottbøll nedskydes under en razzia.
02.10. : Renthe-Fink kaldes til Berlin i anledningen af »Telegramkrisen«.
12.10. : General von Hanneken afløser general Lüdke.
05.11. : Dr. Werner Best udnævnes til Den tyske Riges Befuldmægtigede.
07.11. : Folketingsmand Aksel Larsen arresteres.
09.11. : Scavenius bliver statsminister.
08.12. : Professor Chievitz og andre af Frit Danmarks redaktion arresteres.
28.12. : Lektor Abler Lund Roskilde idømmes 4 måneders fængsel for tyskfjendelige artikler.

1943

27.01. : Engelsk luftangreb mod B&W.
02.02. : Schalburg-korpset oprettes.
23.03. : Folketingsvalg.
28.03. : Undtagelsestilstand i Århus.
30.03. : Flere større sabotagehandlinger (Aalborg, Århus, Købunhavn).
03.04. : Meddelelser om 11 tilfælde af jernbane-sabotage.
07.05. : Den første dødsdom for sabotage idømmes, men ændres til livsvarigt fængsel.
07.08. : Undtagelsestilstand i Esbjerg. Strejker.
17.08. : Uroligheder i Odense. Folkestrejke der berder sig til flere fynske byer.
29.08. : Samarbejdspolitikken ophører.
16.09. : Danmarks Frihedsråd oprettes.
29.09. : Sommer-korpset oprettes.
02.10. : Jødeforfølgelserne.
27.10. : von Hanneken flytter sit hovedkvarter til Silkeborg.

1944

04.01. : Mordet på Kaj Munk.
17.03. : Første Schalburgtage (mod Aalborg Stiftstidende).
26.05. : Oberst Paludan-Müller dræbt under ildkamp i Gråsten.
26.05. : Alle over 14 år skal efter tysk forlangende have legitimationskort.
06.06. : Sabotage mod »Globus« i Glostrup.
17.06. : Island ophæver unionen med Danmark.
22.06. : Sabotage mod Riffelsyndikatet.
25.06. : Schalburgtage mod Tivoli.
26.06. : Spærretid i København.
30.06. : Den store folkestrejke begynder.
10.07. : Th. Døssing anerkendes som Frihedsrådets repræsentant i Moskva.
08.08. : 11 patrioter skydes i Shellhusets kælder.
12.08. : 741 fanger i Horserød overføres til Frøslev.
22.08. : Schalburgtage mod sporvejene i Århus.
19.09. : Politiet tages.
08.10. : Tysk attentat mod Jyllandsekspressen.
14.10. : Børge Outze, Mogens Fog og flere andre fritidsfolk arresteres.
19.10. : »Flammen« og »Citronen« dræbes.
31.10. : Engelsk luftangreb på Gestapos hovedkvarter i Århus.
16.11. : Undtagelsestilstand i Esbjerg.
14.12. : Schalburgtage mod Odinstårnet.
19.12. : Schalburgtage mod Ø.K.

 

1945

12.01. : Schalburgkorpset opløses; en del medlemmer overgår til Hipo.
02.02. : Von Hanneken afløses af general Lindemann.
24.02. : Bombeattentat mod Jyllandsekspressen ved Hobro.
21.03. : Engelsk luftangreb mod Shellhuset.
16.04. : Svensk Røde Kors ankommer til Padborg med 423 danske jøder fra Theresienstadt.
17.04. : Engelsk luftangreb mod Gestaboshovedkvarter i odense.
24.04. : Til denne dato er der i alt ankommet 306.000 tyske flygtninge til Københavns havn.
26.04. : 5000 danske og norske fanger er foruden 2000 politifolk nu overført til Sverig.
04.05. : Befrielsesbudskabet.
05.05. : Kapitulationen.
05.05. : Befrielsesregeringen dannes.
08.05. : Bornholm bombarderes.