Rationering under besættelsen

Under besættelsen var den danske økonomi svækket, og det var svært at skaffe materialer fra udlandet, så man var nød til at indføre Rationering .

Del denne side.

Rationering og økonomi under besættelsen

Den danske økonomi var udsat for en række alvorlige problemer under besættelsen. Den blev fundamentalt hæmmet af priserne på råmaterialer som blev ved mad at stige på f.eks. olie og kul. Den økonomiske blokade mod Tyskland påvirkende også den Danmarks økonomi negativt.

Da Danmark ikke selv var i besiddelse af nogle af de før nævnte naturressourcer, var landet meget sårbart overfor prisstigninger og manglende forsyninger udefra. Regeringen havde i nogen grad forudset problemets opståen før krigens udbrud, og havde opbygget betydelige reserver, der sammen med indførelse af rationering var med til at mindske nogle af de værste økonomiske problemer. Forstyrrelsen og afbrydelsen af Danmarks udenrigshandel var også skadelig for økonomien, men set i forhold til ødelæggelsen af andre besatte landes økonomi, var skadevirkningerne i Danmark begrænsede.

Rationeringsmærker

Mange vare blev rationeret for at der skulle være nok til alle, og man kunne kun købe varerne, hvis man havde et rationeringsmærke. Man kunne også få rationeringsmærker på det sorte marked men der var en risiko for at blive taget ved at købe de falske mærker.